Coş  

Niciun produs

Livrare 0,00 lei

TVA 0,00 lei

TOTAL 0,00 lei

Plăteşte Coş

Categorii

POLITICA DE PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL A SC ROMPLASTICA ILIESCU SRL, CONFORM REGULAMENTULUI 679/20 1.PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE

Societatea noastra isi declara angajamentul privind respectarea drepturilor dumneavoastră de siguranță și de securitate a datelor, utilizăm metode si tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților si proceduri de lucru, inclusiv de control, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare. Societatea noastra a luat toate masurile pentru a procesa datele dumneavoastra personale în conformitate cu principiile stabilite prin legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”).

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către SC ROMPLASTICA ILIESCU SRL – presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea. Societatea utilizează diverse măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau intenţionat. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial, pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor de securitate. Infrastructura hardware si software utilizată este periodic analizată din punct de vedere al securității.

2. POLITICA DE PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL DESCRIE: • Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm; • Modul în care colectăm date cu caracter personal; • Scopurile si temeiul prelcrării datele dumneavoastră cu caracter personal; • Către cine putem transmite aceste date. • Perioada de stocare în vederea procesării; • Drepturile dumneavoastră și modul în care puteți să le exercitați;

2.1. Categorii de date cu caracter personal vizate “Date Personale” înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturare sau sociale.

Datele cu caracter personal, avute în vedere de societatea noastra , reprezintă orice informaţie referitoare la clientii , a căror date ne sunt furnizate de către acestia în vederea rezervarii și facturarii marfurilor in cadrul societatii, date care sunt prezente pe documentele puse la dipoziție de clienti precum și datele oricărui utilizator a website-ului care întelege să ne transmită aceste date și includ:

• Date de contact (nume, prenume, adresa email, număr telefon, adresa postală,);

• Date de logare în cont (username și parola);

• Date și informații financiare: Numărul cardului de credit și de debit sau alte date de plată

• Informații financiare în circumstanțe limitate

• Informatii privind postările (comentarii, întrebari, review-uri);

• Informatii tehnice (adresa IP, device-ul utilizat pentru vizitarea site-ului);

• Informații rezultate ca urmare a înregistrărilor video ca urmare a vizitării sediului nostru;

• Date despre comportamentul on line si preferințele dumneavoastra: adresa dumneavoastra de IP a dispozitivului dumneavoastra mobil și/sau a computerului dumneavoastra, paginile pe care le vizitați în site-ul nostru;

Alte date: seria și numărul actului de identitate, viză sau alte date de identificare emise de autorități; Date personale ale minorilor

Protejam confidențialitatea datelor obținute de la copii sub 16 ani. În cazul in care aveți vârsta sub 16 ani, trebuie să obțineți consimțământul sau autorizația părinților sau tutorelui responsabil pentru orice furnizare de date personale. Dacă trimiteți orice date personale despre alte persoane către noi sau către furnizorii noștri de servicii (de exemplu, dacă faceți o rezervare pentru o altă persoană), declarați că aveți autoritatea de a face acest lucru și că ne permiteți să folosim datele în conformitate cu acestă

Declarație de confidențialitate. Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre este respectarea unei obligații legale, obligații contractuale sau obligații necesare pentru încheierea unui contract există posibilitatea să fim în imposibilitatea de a vă contacta pentru prima data, vă vom aduce la cunoștință, în primul rând, sursa din care am obținut datele dumneavoastra personale.

2.3. Scopul și temeiul prelucrării datelor cu caracter personal de către societate Folosim datele personale și alte date pentru a vă oferi servicii, pentru a dezvolta noi oferte și pentru a proteja societatea, după cum este detaliat mai jos. În unele cazuri, vă vom solicita să furnizați direct datele personale sau alte date. Dacă nu furnizați datele solicitate sau ne interziceți să colectăm astfel de date, este posibil să nu putem furniza serviciile solicitate. Utilizăm datele personale și alte date pentru interesele legitime de afaceri, inclusiv următoarele:

2.3.1. Furnizarea serviciilor pe care le solicitați. Utilizăm datele personale și alte date pentru a furniza serviciile pe care le solicitați, inclusiv: Pentru a facilita rezervările, plata, trimite informațiile administrative, confirmările sau mesajele înainte de sosire, pentru a vă ajuta cu întâlniri și evenimente și pentru a vă oferi alte informații despre zona și proprietatea pe care sunteți programat să o vizitați. Pentru a finaliza rezervarea și distributia marfurilor , de exemplu, pentru a procesa plata, pentru a ne asigura asupra disponibilității camerei dumneavoastra . Pentru a susține programul nostru electronic de primire. Când furnizați o adresă de e-mail la efectuarea unei rezervări, folosim această adresă de e-mail pentru a vă trimite o copie a facturii. Dacă faceți o rezervare pentru o altă persoană utilizând adresa dumneavoastra de e-mail, factura pentru persoana respectivă vă va fi trimisă prin e-mail. Puteți renunța la primirea facturii prin email și, în schimb, primiți o copie de hârtie prin contactarea societatii Vom folosi datele personale și alte date pentru a gestiona relația noastră contractuală cu dumneavoastra, deoarece avem un interes legitim să facem acest lucru și / sau să respectăm o obligație legală.

2.3.2. Pentru a personaliza serviciile în funcție de preferințele dumneavoastra personale. Utilizăm datele personale și alte date pentru a personaliza serviciile și pentru a vă îmbunătăți experiențele, inclusiv atunci când utilizați serviciile online pentru a optimiza experiența dumneavoastra în funcție de preferințele dumneavoastra personale și pentru a vă oferi, oferte personalizate în funcție de preferințele dumneavoastra personale. Utilizam datele personale și alte date pentru a furniza servicii personalizate în conformitate cu preferințele dumneavoastra personale, fie cu consimțământul dumneavoastra, fie pentru că avem un interes legitim să facem acest lucru.

2.3.3. Pentru a vă comunica despre bunuri și servicii în conformitate cu preferințele dumneavoastra personale. Utilizam datele personale și alte date pentru a comunica cu dumneavoastra cu consimțământul dumneavoastra, pentru a gestiona relația noastră contractuală cu dumneavoastra și / sau pentru că avem un interes legitim să facem acest lucru.

2.3.4. In cadrul programelor de loialitate. Utilizam datele personale și alte date pentru a vă oferi și gestiona participarea la programele noastre de loialitate , precum și informatii care sunt specifice societatii sau sunt adaptate intereselor dumneavoastra. Vom utiliza datele personale, cu consimțământul dumneavoastra, pentru a gestiona relația noastră contractuală cu dumneavoastra și / sau pentru că avem un interes legitim să facem acest lucru.

2.3.5 In scopuri de afaceri. Folosim datele personale și alte date pentru analiza datelor, audituri, monitorizare și prevenire a securității și fraudei (inclusiv prin utilizarea de televiziune cu circuit închis, chei de carduri și alte sisteme de securitate), dezvoltarea de noi bunuri și servicii, extinderea activităților noastre de afaceri. Utilizam datele personale și alte date astfel încât să ne gestionăm relația contractuală cu dumneavoastra, să respectăm o obligație legală și / sau pentru că avem un interes legitim să o facem.

2.4 Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate Pentru a vă oferi servicii de înaltă calitate, este posibil să transmitem informațiile dumneavoastra personale furnizorilor noștri de servicii și altor terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

2.4.1. Catre furnizori: în vederea furnizării serviciilor solicitate, în unele cazuri, va trebui să transmitem câteva din datele dumneavoastra personale furnizorilor, iar aceștia au calitatea de împuterniciți și prelucrează datele în numele, pe seama și în conformitate cu indicațiile noastre (cum ar fi furnizorii de software-uri, IT, servicii de contabilitate, ).

2.4.2. Catre autorități și/sau instituții publice pentru: (i) respectarea dispozițiilor legale, (ii) a răspunde solicitărilor acestora, (iii) pentru motive de interes public (ex: siguranță națională). Confidențialitatea datelor dumneavoastra este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

2.5. Durata procesării datelor Datele dumneavoastra personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezenta politică, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă (spre exemplu înregistrările camerelor de supraveghere nu vor fi păstrate mai mult de 30 zile). Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dumneavoastra personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele, vom distruge informațiile dumneavoastra personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite (spre exemplu, vom șterge/distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate în urma interviurilor, dacă nu există perspectiva serioasă de angajare în viitor). Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod sigur, prin shredder, iar dacă acestea sunt salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior. Aveți opțiuni atunci când vine vorba de modul în care folosim datele dumneavoastra și dorim să vă asigurați că aveți informațiile necesare pentru a face alegerile potrivite pentru dumneavoastra Vom încerca să ne conformăm cererii cât mai repede posibil.

2.6. Drepturile persoanei vizate ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu legislatia în vigoare și aplicabilă, inclusiv cu Regulamentul UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date (“Regulamentul UE 2016/679”), precum si cu orice norme, regulamente, ordine si standarde Iata care sunt drepturile duneavoastra, in conformitare cu cele de mai sus: a) Dreptul de a fi informat / dreptul de acces: ne puteți solicita o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și o copie a datelor dumneavoastra personale pe care le deținem b) Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dumneavoastra personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dumneavoastra c) Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): atunci cand datele au fost colectate ilegal, data limita pentru stocarea datelor a expirat, v-ați exercitat dreptul la opoziție sau prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul, ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dumneavoastra d) Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastra pentru o anumită perioadă; in aceasta situatie, datele dumneavoastra pot fi stocate, dar nu si utilizate e) Dreptul la portabilitatea datelor: puteti să ne solicitați să vă trimitem datele dumneavoastra personale unei terțe părți sau direct către dumneavoastra f) Dreptul la opoziție: în anumite situații ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dumneavoastra În cazul în care folosim datele dumneavoastra personale pe baza consimțământului dumneavoastra, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dumneavoastra nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. In orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres. g) Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearii de profiluri: aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. h) Dreptul de a va adresa justitiei sau Autoritatii Naționale de Supravegherea Prelucrarii Ddatelor cu Caracter Personal – aveti dreptul de a adresa plângeri autorității naționale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sau instanțelor pentru protecția oricărui drept garantat de legea aplicabilă în domeniul datelor cu caracter personal protecția datelor care au fost încălcate. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoana vizata poate adresa o cerere scrisă, datată şi semnată,transmisă la adresa de e-mail …………………………… De asemenea, clientul/utilizatorul are dreptul de a se adresa instanţelor de judecată competente. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: SC ROMPLASTICA ILIESCU SRL , cu sediul in Sibiu, judet Sibiu , str.Praga nr .31 , CUI 788686 va puteti exercita dreptul de interventie asupra datelor, dupa caz, pentru: - rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu prevederile legale, in special a datelor incomplete sau inexacte; - transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legislației incidente;

3. SECURITATEA DATELOR. SC ROMPLASTICA ILIESCU SRL declara ca trateaza securitatea dumneavoastra personală cu seriozitate, si asigura măsurile de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale. Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

4. MODIFICĂRI ALE POLITICII Această politică de confidențialitate se poate modifica in conformitate cu schimbările legislației privind politica datelor sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau ale modalității de organizare. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dumneavoastra (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dumneavoastra personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare. Ultima actualizare 25.05.2018


top